I. WYMAGANIA WSTĘPNE DLA KURSANTA

Minimalny wiek: 15 lat.  Posiadać certy kat SSIOpen Water Diver (lub SSI Junior Open Water Diver) lub równoważny certy kat uznanej agencji szkoleniowej.

II. WYMAGANIA DO UKOŃCZENIA KURSU

Ukończony program SSI Diver Stress and Rescue i cztery (4) dodatkowe programy SSI Specialty. Tylko dwie (2) specjalności uzyskane od innej, formalnie uznawanej agencji certy kacyjnej można zaliczyć na poczet stopnia Master Diver. Certy katy innych niż SSI, uznanych federacji szkoleniowych muszą być wprowadzone do systemu ODiN przez Centrum Nurkowe/Resort SSI, aby mogły być uwzględnione. 50 zalogowanych nurkowań w wodach. Ilość nurkowań musi być zaktualizowana w pro lu kursanta w systemie ODiN.

III. CERTYFIKACJA

Po spełnieniu wszystkich wymagań i po uaktualnieniu pro lu kursanta w systemie ODIN zostanie wygenerowana bezpłatna karta uznaniowa Master Diver w wersji cyfrowej.

Nurkowie Master Diver mogą nurkować samodzielnie z równorzędnie lub lepiej wyszkolonym partnerem w warunkach odpowiadających ich wyszkoleniu, z zachowaniem zalecanych limitów głębokości.

Po osiągnięciu wieku dojrzałości można zdobyć drugi zawód zapraszamy na  http://szkoleniainstruktorow.info