I. CEL

Celem programu SSI Snorkeling jest zapoznanie uczestników z podstawowym, powszechnie dostępnym sprzętem i
podstawowymi umiejętnościami niezbędnymi do bezpiecznego uprawiania snorkelingu.
 
II. WYMAGANY STOPIEŃ INSTRUKTORA
Program SSI Snorkeling może prowadzić posiadający aktywny status Snorkeling Instructor lub instruktor z wyższym
stopniem.
 
III. WYMAGANIA ADMINISTRACYJNE
Przed rozpoczęciem szkolenia kursant musi podpisać zwolnienie z odpowiedzialności SSI Snorkeling Waiver ( jeśli ma
zastosowanie).
 
IV. WYMAGANIA WSTĘPNE DLA KURSANTA
Nie ma określonego minimalnego wieku dla uczestnictwa w programie Snorkeling.
 
Uwaga! Kursanci nie muszą posiadać zaawansowanych umiejętności pływackich, aby wziąć udział w Programie Snorkeling. Przed przystąpieniem do zajęć w wodach otwartych muszą czuć się komfortowo  w wodzie i być w stanie utrzymać pływalność w wodzie zbyt głębokiej, aby w niej stanąć.
 
V. CZAS TRWANIA
Brak zalecanego czasu trwania programu Snorkeling.
 
VI. LIMITY GŁĘBOKOŚCI
Jeśli podczas szkolenia Snorkeling nauczane jest nurkowanie ze wstrzymanym oddechem, nie należy prowadzić
szkolenia na głębokości większej niż sześć (6) metrów.
 

ZALECENIA: Jeśli kursanci są zainteresowani nurkowaniem na wstrzymanym oddechu, warto spróbować kursu SSI Freediving Basic.