I. CELem Programu SSI Try Scuba Diving jest zapewnienie uczestnikom zdobycia niezbędnej wiedzy i umiejętności aby bezpiecznie nurkować ze sprzętem wraz z SSI Dive Professional w warunkach ograniczonego akwenu i wód otwartych.

II. WYMAGANY STOPIEŃ INSTRUKTORA Aktywny instruktor posiadający stopień Open Water Instructor lub wyższy.

III. WYMAGANIA WSTĘPNE DLA KURSANTA Minimalny wiek: 10 lat

IV. CZAS TRWANIA Nie ma zalecanego limitu czasu dla programu Try Scuba.

V. LIMITY GŁĘBOKOŚCI Dla programu Try Scuba Diving limit głębokości wynosi 12 metrów.

VI. STOSUNEK ILOŚCIOWY W WODZIE Stosunek ilościowy kursant-instruktor wynosi 4:1. Nie więcej niż dwóch (2) kursantów na grupę może mieć mniej niż 12 lat, i żaden z pozostałych kursantów nie może mieć mniej niż 15 lat. Podczas szkolenia mogą być wykorzystywani certyfikowani asystenci, jednak stosunek ilościowy nie może być zwiększony.

VII. NADZÓR  Aktywny Open Water Instructor lub osoba z wyższym stopniem musi bezpośrednio nadzorować wszystkie aktywności

VIII. ODLEGŁOŚĆ Podczas oceny umiejętności nurkowych w wodzie, kursanci muszą pozostawać pod bezpośrednim nadzorem SSI Dive Professional w taki sposób, aby w każdej chwili możliwe było nawiązanie kontaktu.

IX. WYMAGANIA DO UKOŃCZENIA KURSU Ukończyć zajęcia teoretyczne wraz z oceną, według wymagań określonych w Try Scuba/Try Scuba Diving Instructor Manual. Ukończyć przynajmniej jedno (1) nurkowanie szkoleniowe.

X. ZALICZENIE SSI Dive Professionals mogą zaliczyć jedno (1) nurkowanie w wodach otwartych wykonane w ramach programu Try Scuba Diving na poczet licencji Scuba Diver lub Open Water Diver. Zasadę tę stosuje się wyłącznie gdy kursant zapisze się na szkolenie w ciągu 6 miesięcy od ukończenia programu Try Scuba Diving. Nurkowanie w wodach otwartych może być zaliczenie na poczet szkolenia Open water Diver wyłącznie gdy odbyło się na głębokości nie mniejszej niż sześć (6) metrów i trwało przynajmniej 15 minut.

XI. CERTYFIKACJA Try Scuba Diving jest programem uznaniowym. Po zakończeniu szkolenia należy wprowadzić dane kursantów w systemie ODiN, aby mogli otrzymać elektroniczną kartę uznaniową widoczną w aplikacji DiveSSI app.